Katie Reider: Umenie prežitia


Foto Katie Reidera na vrchole svojej kariéry v januári 2006 vyvinula nádor (zápalový myofibroblastový nádor) v hornej ľavej čeľusti, ktorá prešla do jej dutín, lebky a obežnej dráhy ľavého oka.

Foto Katie Reidera

na vrchole svojej kariéry v januári 2006 vyvinula nádor (zápalový myofibroblastový nádor) v hornej ľavej čeľusti, ktorá prešla do jej dutín, lebky a obežnej dráhy ľavého oka. V priebehu jedného roka tento vzácny nádor odobral zrak do jedného oka, jej hlas a hlavne jeho schopnosť vystupovať. Prosím, pozrite sa na jej stránky, ukážte svoju podporu a povedzte jej, že nie je sama !!!!!


Webové stránky Katie:

Webová stránka Katieho Reidera

Web Survivor

MySpace
Press Release
Rock on.
Matthew Zachary, generálny riaditeľ spoločnosti I'm Too Young for This! Cancer Foundation (i [2] y)

Som príliš mladý na to! Cancer Foundation (i) je priekopnícka, podporovaná a podporovaná výskumná organizácia, ktorá pracuje výlučne v prospech preživších a poskytovateľov starostlivosti mladších ako 40 rokov. Jeho poslaním je ukončiť izoláciu a zlepšiť kvalitu života pre mladých dospelých postihnutých rakovinou

Posledná úprava: 6/24/2008 Dôležité: Názory a názory vyjadrené v tomto článku sú názormi autora a nie každodenného zdravia. Viac informáciíAny názory, rady, vyhlásenia, služby, inzeráty, ponuky alebo iné informácie alebo obsah vyjadrený alebo sprístupnený prostredníctvom stránok tretími stranami vrátane poskytovateľov informácií sú informácie príslušných autorov alebo distribútorov a nie každodenné zdravie. Ani Everyday Health, jeho poskytovatelia licencií ani žiadni poskytovatelia obsahu tretích strán nezaručujú presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akéhokoľvek obsahu. Okrem toho spoločnosť Everyday Health ani jej poskytovatelia licencií neschvaľujú ani nesú zodpovednosť za presnosť a spoľahlivosť akéhokoľvek stanoviska, rady alebo vyhlásenia vykonaného na ktorejkoľvek lokalite alebo službe iným osobám, než je oprávnený zástupca pre každodenné zdravie alebo poskytovateľa licencie, pričom koná vo svojom úradnom kapacita. Môžete byť vystavený prostredníctvom stránok alebo služieb obsahu, ktorý porušuje naše pravidlá, je sexuálne explicitný alebo je inak urážlivý. Prístup k lokalitám a službám máte na vlastné riziko. Nezodpovedáme za vystavenie obsahu tretích strán na webových stránkach alebo službách. Spoločnosť Everyday Health a jej poskytovatelia licencií nepredpokladajú a výslovne odmietajú akúkoľvek povinnosť získať a zahrnúť akékoľvek iné informácie, ako informácie, ktoré jej poskytli zdroje tretích strán. Malo by sa chápať, že nepodporujeme používanie akéhokoľvek produktu alebo postupu popísaného v lokalitách alebo prostredníctvom služieb a nie sme zodpovední za zneužitie výrobku alebo postupu v dôsledku typografickej chyby. Pozri Less

Zanechajte Svoj Komentár


Kedy prestanete prežiť rakovinu prsníkaPrebieha z chemoterapieVideohry pomáhajú deťom Battle DepressionObezita, Diabetes Pose 1-2 Ohrozenie mladých AmeričanovTop 7 dôvodov, prečo sme sa vyhnúť zubnému lekároviSkleróza multiplex a znížená očakávaná dovolenkaZdvih a trojhodinové pravidlo: Čas strávený je mozog stratenýMám sa vyhnúť slnku?